Beijing Postal Administration 返回首页
 www.bjpost.gov.cn 邮政快讯
图片资料 -> 条幅表谢忱
   
条幅表谢忱

转载自《邮政周报》第835期 2006年9月8日

    半辈子致力于艺术教育事业的一鸣老师,是亚运村邮电局慧新东街所的老用户。20年来,一鸣老先生亲身体验了慧新东街所周到、细致的服务。8月29日,一鸣老先生将亲手写下的一对条幅送到慧新东街所,表达自己的心意。                        
                                   
                                  成迎 摄影报道

北京邮政局 北京市邮政管理局 TEL(010)11185